گالری ویدئویی دکتر حسام جهاندیده

بخشی از فیلم ها و ویدئو کلیپ‌های دکتر حسام جهاندیده را در این قسمت می توانید مشاهده نمائید.

نحوه چسب زدن بینی

عمل جراحی ترمیمی بینی: بله یا خیر؟

اختلالات بویایی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه یک

عفونت های گوش
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه سلامت

انحراف بینی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

بیماریهای گوش خارجی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه 1

انحراف بینی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

بیماریهای گوش خارجی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه 1

عفونت های گوش
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه سلامت