گالری ویدئویی دکتر حسام جهاندیده

بخشی از فیلم ها و ویدئو کلیپ‌های دکتر حسام جهاندیده را در این قسمت می توانید مشاهده نمائید.

نحوه چسب زدن بینی

عمل جراحی ترمیمی بینی: بله یا خیر؟

اختلالات بویایی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه یک

سینوزیت-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

سرگیجه-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

بیماریهای لوزه و لوزه سوم-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

پرسش و پاسخ با دکتر حسام جهاندیده درباره بیماری های گوش و حلق و بینی در شبکه تهران-بخش دوم

گرفتگی بینی-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

رینیت ها-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

بیماری های زبان-گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۵

پرسش و پاسخ درباره بیماری های گوش و حلق و بینی با شبکه ۵- دکتر حسام جهاندیده

عفونت های گوش
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه سلامت

انحراف بینی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

بیماریهای گوش خارجی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

انحراف بینی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

بیماریهای گوش خارجی
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه ۱

عفونت های گوش
گفتگوی دکتر حسام جهاندیده با شبکه سلامت