جهان بینی

jahnbeeni
جهان‌بینی *
جهان بینی* برند و فلسفه ما در رینوپلاستی است. صد البته که رینوپلاستی های ما  نقص هم دارند و بدون شک بهترین نیستند اما از خود هویت مشخصی دارند.
هدف ما در رینوپلاستی خلق یک بینی کاملا طبیعی است و آرزوی ما رسیدن به نوعی از بینی زیباست که به سختی بتوان تشخیص داد که این بینی عمل شده است.
به نظر ما بهترین بینی برای هر فرد همان بینی خدادادی وی با حذف اشکالات آن است.
ما هرگز با اغراق و خلق زوایا و نسبت های غیر اصیل به دنبال ایجاد بینی های فانتزی و مدل دار نیستیم.
در جهان بینی* ما؛ اولویت اول تنفس، اولویت دوم تناسب، اولویت سوم ظرافت و اولویت آخر تقارن است.
در جهان بینی*، ما ساختار و بافت های بینی را قربانی زیبایی گذرا و زودرس بینی نمی‌کنیم و افق چند سال آینده بیمار را در نظر می‌گیریم.
ما بهترین نیستیم اما سعی می‌کنیم بهترین کیفیت ممکن خود را به بیماران ارایه دهیم.