فرنولوژی (phrenology) نوعی شبه علم است که ادعا می‌شود به کمک آن می‌توان از روی ظاهر جمجمه خلق و خو و ذهنیت فرد را مشخص کرد. این تئوری بر این پایه شکل گرفته است که از آنجایی که مغز مسوول تفکر آدمی است، نواحی خاصی از سر با کارکردها و رفتارها مرتبط هستند.
کتاب Vaught’s Practical Character Reader کتابی است که در سال ۱۹۰۲ توسط L.A. Vaught به چاپ رسید و در آن این تئوری عجیب و غریب به وسیله تصاویری به نمایش در آمده است.
در این تصویر شخصیت شناسی بینی بر اساس این کتاب آورده شده است.